Thông tin sản phẩm

gạch lát LX 8818

LX 8818

800x800mm

Nâu cà phê

Phẳng

SHD Digital