Thông tin sản phẩm

GẠCH LÁT LX 8815

LX 8815

800x800mm

Trắng - vân đá

Phẳng

SHD Digital