Thông tin sản phẩm

GẠCH LÁT LX 8813

LX 8813

800x800mm

Xám xanh - vân đá

Phẳng

SHD Digital