Thông tin sản phẩm

GẠCH LÁT LX 8812

LX 8812

800x800mm

Trắng - vân đá

Phẳng

SHD Digital