Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 6667

LX 6667

600 * 600mm

Vân gỗ nâu

Phẳng - bóng

In KTS Full HD