Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 6666

LX 6666

600 * 600mm

Vàng vân đá

Phẳng - bóng

In KTS Full HD