Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 6665

LX 6665

600 * 600mm

Vân gỗ

Phẳng - bóng

In KTS Full HD