Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 6664

LX 6664

600 * 600mm

Xanh ngọc bích

Phẳng - bóng

In KTS Full HD