Thông tin sản phẩm

Gạch lát LX 6662

LX 6662

600 * 600mm

Vân đá ghi vàng

Phẳng - bóng

In KTS Full HD