Thông tin sản phẩm

gạch lát LX 6645

LX 6645

600x600mm

Vàng - Vân đá

Phẳng

SHD Digital