Thông tin sản phẩm

gạch lát DGS 3034

DGS 3034

300x300mm

Tắng - đen - tím

Chày định hình

SHD Digital