Thông tin sản phẩm

GẠCH THẺ DG 15306

DG 15306

150x300mm

Đỏ - Vàng - Vân đá

Chày định hình

SHD Digital