Ông Nguyễn Thành Chung – Ủy viên HĐQT đăng ký bán 80.000 Cổ phiếu, từ ngày 25/9/2020 đến ngày 24/10/2020. Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi bán là 200.000 CP (0,55%)

Loading...