Ông Nguyễn Thành Chung – UVHĐQT đã mua được 23.000 CP từ ngày 25/5/2018 đến 23/6/2018. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 113.000 CP ( 0,4% )

Loading...