Ông Kiều Thế Vinh – UVHĐQT đã mua được 60.000 CP từ ngày 10/5/2018 đến 08/6/2018. Số lượng CP nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch 100.852 CP ( 0,36% )

Loading...