Product Infomation

Gạch lát LX 8836

LX 8836

800 * 800mm

Vân đá xanh ngọc bích

Phẳng - bóng

In Full HD