CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP Corp) trở thành cổ đông lớn nhất của CMC

Ngày 19/03/2021, Hội đồng quản trị CTCP Nhựa Đồng Nai (DNP) vừa thông qua phương án mua 19 triệu cổ phiếu (chiếm 51,78% cổ phần) của công ty cổ phần CMC (mã CVT – sàn HoSE) theo phương thức khớp lệnh và thỏa thuận với giá trị giao dịch không quá 1.100 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 25/3 đến 23/4/2021. Dự kiến sau giao dịch, CMC sẽ trở thành công ty thành viên của DNP.

Nguồn tin: PTT – CMC

Loading...