CHÚC MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM (20/10/1930 – 20/10/2020)

Vào ngày 20 tháng 10 năm 1930, Hội Phụ nữ phản đế Việt Nam (nay đổi tên là Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam) chính thức được thành lập.  Để đánh dấu sự kiện này, Nhà nước đã quyết định chọn ngày 20 tháng 10 hằng năm làm ngày truyền thống của tổ chức...