CMC – THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG THÁNG 05 – 2020

Thông tin chung: Công ty cổ phần CMC Trụ sở: Lô B10-B11, KCN Thụy Vân, Tp Việt Trì, Tỉnh Phú Thọ Điện thoại: (0210) 3 991 706 1. Cần tuyển: – Nhân viên Thiết kế mẫu 2. Số lượng: – 01 người 3. Yêu cầu chung: – Giới tính: Nam – Chiều cao: từ 160cm trở...

CÔNG TÁC BỔ NHIỆM CÁN BỘ TẠI CÔNG TY CP CMC

PTT – CMC Công ty cổ phần CMC vừa công bố quyết định đổi tên gọi Phòng Thị trường thành Phòng Kinh doanh và thành lập Phòng Kinh doanh 1 và Kinh doanh số 2; bổ nhiệm cán bộ tại các phòng ban. Chiều ngày 29/04/2020, Công ty cổ phần CMC đã tổ chức Lễ...

Công ty Cổ phần CMC thông báo miễn nhiệm TV HĐQT, Công tác tổ chức hoạt động phòng nghiệp vụ, Công tác bổ nhiệm cán bộ quản lý. http://cmctile.com.vn/wp-content/uploads/2020/04/cbtt-mien-nhiem-tv-hdqt-cong-tac-to-chuc….pdf