CMC tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Sáng 27/06/2020 tại Tp Việt Trì, Công ty cổ phần CMC (Mã CK: CVT) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.  Đại hội đã thông qua nhiều nội dung quan trọng trong đó có mục tiêu đạt doanh thu đạt 1.300 tỷ đồng và 140 tỷ đồng lợi...